Privacy policy (PL)

Polityka prywatności i plików cookie

Dzień dobry.
Dbając o poszanowanie prywatności naszych gości przygotowaliśmy niniejszy dokument, w którym zawarto zasady przetwarzania danych osobowych oraz opis mechanizmu wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem ze strony internetowej https://saintgustav.pl
Administratorem witryny https://saintgustav.pl, a przy tym również Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów RODO jest właściciel Manufaktury Saint Gustav, tj. Krzysztof Ogorzałek OGI z siedzibą ul. Łąkowa 16/5, 31-443 Kraków.
Osobą upoważnioną ze strony Administratora do kontaktów w związku z ochroną danych osobowych jest Pan Krzysztof Ogorzałek, e-mail: saintsklep[malpa]saintgustav.pl, tel.: +48 690 208 278, adres do korespondencji: ul. Łąkowa 16/5, 31-443 Kraków.

Dane osobowe
W trakcie dokonywania zakupów za pośrednictwem strony internetowej Manufaktury, Twoje dane osobowe, w postaci imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu oraz danych adresowych, będą zbierane w trakcie procesu zakupu, szczegółowo opisanego w części II ust. 1 i 2. Regulaminu Manufaktury Saint Gustav.
Twoje dane, będą przetwarzane w celu zawarcia umowy i wykonania umowy, w tym również kontaktu z Tobą, na co pozwala art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Powierzone nam dane osobowe są przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń związanych z zawartą umową, jednak nie krócej niż 5 lat, czego wymagają od nas obowiązujące przepisy podatkowe. Podanie danych jest dobrowolne lecz przy tym niezbędne do zawarcia i wykonania umowy.
Twoje dane osobowe mogą być również wykorzystane celem przedstawienia aktualnej oferty Manufaktury Saint Gustav, jednak tylko w przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na otrzymywanie informacji handlowych. W takiej sytuacji, podstawą przetwarzania danych osobowych będzie określona w art. 6 ust. 1 lit. f RODO, potrzeba wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Masz prawo domagać się przedstawienia historii prowadzonej przez nas korespondencji (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.
Bezpieczeństwo
Gwarantujemy Ci poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez obowiązujące w tym zakresie przepisy. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
Odbiorcy danych
Twoje dane mogą być przetwarzane przez naszych podwykonawców, czyli podmiotów, z których usług korzystamy w związku z prowadzeniem sprzedaży i zarządzaniem stroną internetową, a dokładnie:
• PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166), przy ul. Grunwaldzkiej 186
• InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-552), przy ul. WIelickiej 28
Uprawnienia
Przepisy rozporządzenia RODO przyznają osobom, których dotyczą przetwarzane dane osobowe następujące uprawnienia:
• prawo dostępu do danych osobowych – art. 15 RODO;
• prawo do sprostowania danych osobowych – art. 16 RODO;
• prawo do usunięcia danych osobowych – art. 17 RODO;
• prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – art. 18 RODO;
• prawo do przenoszenia danych – art. 20 RODO;
• prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych – art. 21 RODO;
• prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłeś – art. 7 ust. 3 RODO.
Podkreślamy, że jeżeli uznasz, iż przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych doszło do naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych – niezależnie od uprawnień wymienionych powyżej – przysługuje Ci zawsze prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Polityka cookies
Pliki cookies to nieduże informacje tekstowe, gromadzone na urządzeniach końcowych (np. komputerze, tablecie, smartfonie), osób odwiedzających strony wykorzystujących tego typu pliki.
Cookies, zwane też czasem ”ciasteczkami” mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny administratora przeglądanej witryny (cookies własne) lub system teleinformatyczny podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich).
Niektóre z plików cookies są usuwane wraz z zakończeniem bieżącej sesji przeglądarki internetowej, (cookies sesyjne), inne są z kolei przechowywane na urządzeniach końcowych (cookies trwałe) np. w celu rozpoznania przeglądarki internetowej przy ponownym otwarciu odwiedzanej już wcześniej strony internetowej.

Z jakich cookies korzystamy?
Nasza strona – podobnie jak większość stron internetowych, wykorzystuje pliki cookies, jednakże są to wyłącznie cookies podmiotów trzecich, a dokładnie narzędzie Google Analytics.
Działania w powyższym zakresie realizujemy, opierając się na prawnie uzasadnionym interesie, sprowadzającym się do optymalizacji naszej stron internetowej poprzez tworzenie statystyk i ich analizę.

Google Analytics
Google Analytics to dostarczane przez Google LLC rozwiązanie informatyczne, które w sposób zautomatyzowany zbiera informacje o osobach odwiedzających witryny internetowe. Pozyskiwane informacje pozwalają na ustalenie statystyki ruchu na stronie internetowej, tak w czasie rzeczywistym jak i w ujęciu historycznym, a także służą do określania struktury (tj. wieku, płci, lokalizacji) internautów odwiedzających konkretną witrynę.
Gromadzone dane są co do zasady przekazywane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane, co nie dotyczy jednak adresu IP, który – co warto podkreślić, jest przez nas szyfrowany, dzięki wykorzystaniu narzędzi anonimizacji adresów fizycznych urządzeń końcowych naszych gości. Co równie istotne, prywatność odwiedzających nas internautów pozostaje bezpieczna, informacji zbieranych przez Google Analytics nie można bowiem przypisać do konkretnej osoby fizycznej.
Aby zapobiec rejestrowaniu informacji zebranych przez pliki cookies, jak również ich przetwarzaniu przez Google, wystarczy zainstalować stosowną wtyczkę do przeglądarki, którą można odnaleźć pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
W przypadku chęci szczegółowego zapoznania się z mechanizmem przetwarzania danych przez Google Analytics, zachęcamy do zapoznania się z wyjaśnieniami przygotowanymi przez Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245

Zgoda na cookies
Niezależnie od powyższego, wykorzystywanie przez nas plików cookies uzależnione jest od wyrażenia zgody na ich używanie. Komunikat o stosowania plików cookies, będzie wyświetlany za każdym razem, dopóki odwiedzający nas internauta nie potwierdzi faktu powzięcia informacji w tym zakresie, poprzez kliknięcie przycisku “Rozumiem”.
Warto przy tym pamiętać, że ustawienia plików cookies mogą zostać w każdej chwili zmienione. Narzędzie do zarządzania cookies, odnaleźć można w menu pomocniczym przeglądarki internetowej.
Wyłączenie lub ograniczenie zakresu stosowania plików cookies może spowodować problemy w korzystaniu z naszej witryny i sklepu.
Masz pytania?
W razie powzięcia jakichkolwiek wątpliwości odnośnie naszej polityki prywatności, w tym również wątpliwości związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, możesz w każdej chwili powiadomić nas o nich, wysyłając wiadomość e-mail na adres: saintsklep[malpa]saintgustav.pl
Powyższego adresu poczty elektronicznej, możesz użyć także do wystąpienia z żądaniem przedstawienia informacji co do posiadanych przez nas, dotyczących Ciebie danych osobowych oraz celu i sposobie w jaki dane te są przetwarzane.